Bình Dương xây dựng đường sắt xuyên á kết nối khu công nghiệp

Bình Dương xây dựng đường sắt xuyên á kết nối khu công nghiệp

23/06/2019
Với kinh nghiệm hơn 20 năm phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương có kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp khoa học công nghệ và nghiên cứu tuyến đường sắt chuyên dụng, tạo bước đột phá trong...