Đường Mỹ Phước Tân Vạn thông xe tạo động lực phát triển

Đường Mỹ Phước Tân Vạn thông xe tạo động lực phát triển

15/06/2019
Được kỳ vọng như một đại lộ Bình Dương thứ hai của giai đoạn phát triển mới, đường Mỹ Phước – Tân Vạn cùng lúc đảm nhận các nhiệm vụ: Giao thông đối nội và đối ngoại, kết nối...