Thời kỳ vàng đang quay trở lại của thị trường bất động sản Bình Dương

Thời kỳ vàng đang quay trở lại của thị trường bất động sản Bình Dương

15 năm trước, bất động sản Bình Dương được xem là “miếng bánh” hấp dẫn của bất kỳ nhà đầu tư nào khi địa phương này tiến hành quy hoạch siêu đô thị Thành phố mới Bình Dương, nay...