Quy hoạch đô thị loại IV và thành lập thị xã Chơn Thành 2020

Quy hoạch đô thị loại IV và thành lập thị xã Chơn Thành 2020

10/11/2019
Chiều ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì buổi họp với các sở, ngành và UBND huyện Chơn Thành nhằm xem xét thông qua đồ án quy...