Sự phát triển của Bàu Bàng và khu công nghiệp Bàu Bàng 2020 – 2025

Sự phát triển của Bàu Bàng và khu công nghiệp Bàu Bàng 2020 – 2025

20/07/2019
Sự lớn mạnh của khu công nghiệp Bàu Bàng góp phần mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của Bình Dương Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc xây dựng khu Công nghiệp và đô thị Bàu Bàng sẽ...