Quy hoạch phát triển đô thị Chơn Thành giai đoạn từ 2020

Quy hoạch phát triển đô thị Chơn Thành giai đoạn từ 2020

Căn cứ các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính phường quy định tại Điều 8 ,Điều 19 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 yêu cầu các xã Minh Hưng...