PHÚC HƯNG GOLDEN Chơn Thành – Chính thức mở bán

PHÚC HƯNG GOLDEN Chơn Thành – Chính thức mở bán

21/11/2019
Phúc Hưng Golden – Chính thức mở bán. Bán dự án khu đô thị Phúc Hưng Golden Chơn Thành, gồm đất nền, nhà phố, được cấp phê duyệt 1/500 khu đô thị đầu tiên tại vị trí quy hoạch...