Chơn Thành có khu đô thị (Phúc Hưng Golden) đầu tiên canh kcn Minh Hưng 3

Chơn Thành có khu đô thị (Phúc Hưng Golden) đầu tiên canh kcn Minh Hưng 3

11/11/2019
Khu đô thị Phúc Hưng Golden dự án đầu tiên “bùng nổ” của xã Minh Hưng Chơn Thành dịp cuối năm 2019 hứa hẹn sẻ là nơi có “tết đoàn viên” an cư thịnh vượng. Khu Công Nhiệp Minh...