【Cần biết】‎Pháp lý quy hoạch chi tiết quyết định dự án 1/500

【Cần biết】‎Pháp lý quy hoạch chi tiết quyết định dự án 1/500

30/08/2019
Thật ra pháp lý quy hoạch tỉ lệ 1/500 là một hình thức triển khai hóa cụ thể về quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000, đây cũng được coi là cơ sở để lập nên các dự...