Quốc lộ 13 lên 8 làn xe kết nối Bình Dương với TP.HCM, sân bay, cảng…

Quốc lộ 13 lên 8 làn xe kết nối Bình Dương với TP.HCM, sân bay, cảng…

19/06/2019
Bám sát quy hoạch kinh tế vùng đã được Chính phủ, Bộ GTVT thông qua, tỉnh Bình Dương đã chủ động, có nhiều dự án kết nối với TP.HCM và sân bay, cảng…tại các tỉnh, thành lân cận Bình...