Mã ký hiệu các loại đất ONT, ODT, CLN trên sổ hồng sổ đỏ

Mã ký hiệu các loại đất ONT, ODT, CLN trên sổ hồng sổ đỏ

12/07/2019
Bảng ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất được ghi trên sổ hồng sổ đỏ. Loại đất: Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng....