18 Dự án nhà ở Bàu Bàng được chuyển mục đích sử dụng trong năm 2019

18 Dự án nhà ở Bàu Bàng được chuyển mục đích sử dụng trong năm 2019

17/07/2019
Theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2019, huyện Bàu Bàng sẽ có 18 dự án nhà ở được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm (CLN) thành đất ở nông thôn (ONT), cụ...