Bàu Bàng mảnh đất nhiều triển vọng với sự phát triển thần tốc

Bàu Bàng mảnh đất nhiều triển vọng với sự phát triển thần tốc

Tuy “sinh sau đẻ muộn” và có vị trí không thuận lợi so với các KCN “đàn anh” ở Bình Dương, Bàu Bàng vẫn có sự thay đổi và trở thành mảnh đất nhiều triển vọng. Với sự phát...