Dịch vụ chuyển đổi đất trồng cây sang đất SKC kho xưởng tại Bình Phước

Dịch vụ chuyển đổi đất trồng cây sang đất SKC kho xưởng tại Bình Phước

21/06/2020
Chuyên dịch vụ nhận hồ sơ cho cá nhân và doanh nghiệp chuyển đổi đất nông nghiệp, đất trong cây lâu năm (CLN) sang Đất sản xuất kinh doanh, Đất nhà xưởng SKC, trong khu công nghiệp, ngoài KCN,...