Đất Chơn Thành, Nhà đầu tư rỉ tai nhau gom đất giá rẻ cuối năm

Đất Chơn Thành, Nhà đầu tư rỉ tai nhau gom đất giá rẻ cuối năm

Hiện tại Chơn Thành được xem là một quy tụ về các khu công nghiệp KCN Chơn Thành 1,2, KCN Minh Hưng Hàn Quốc 1, 2, 3, KCN Minh Hưng Korea, KCN Minh Hưng Nhật Bản, Khu liên hợp...