Quy hoạch khu dân cư Minh Thành và đô thị sinh thái du lịch đập Phước Hòa

Quy hoạch khu dân cư Minh Thành và đô thị sinh thái du lịch đập Phước Hòa

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình phước UBND huyện chơn thành đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đô thị Sinh thái Phước hòa. nhằm thúc đẩy phát triển và an cư của cán...