“Sốt đất chơn thành” Bất động sản Chơn Thành liên tục tăng nhiệt vì sao

“Sốt đất chơn thành” Bất động sản Chơn Thành liên tục tăng nhiệt vì sao

10/07/2019
Với lợi thế về giao thông và quỹ đất rộng, Chơn Thành đang nổi lên như một huyện công nghiệp của tỉnh Bình Phước với nhiều dự án đầu tư khủng. Trong khi đó các dự án đất nền...